Szeretettel köszöntjük a Csillag Családi Bölcsőde Hálózat honlapján!

A Csillag Családi Hálózat három családi bölcsődét foglal magába:

a Kerekerdő Családi Bölcsődét,
a Fülemüle Családi Bölcsődét
és a Hajnalcsillag Családi Bölcsődét.

Fenntartónk a Soproni Református Egyházközség.
Bölcsődéink  egy épületen belül, közvetlenül egymás mellett kerültek kialakításra, egy barátságos gyermekvilágot létrehozva.
Szeretettel várjuk azokat a kisgyermekes családokat akik úgy döntenek, hogy bölcsődébe szeretnék íratni gyermeküket.
Mind a három családi bölcsődénk kis létszámmal működik., maximálisan 7 bölcsődés korú (1-3 éves) kisgyermeket tudunk fogadni.
A hozzánk járó gyermekeknek életkorukhoz igazodó nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkozást és étkezést biztosítunk. A sok szabad játék és mozgás mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a művészetekkel is megismerkedjenek – a zenével, az alkotással és a mesével. Külön zenei foglalkozásokat és bábos délelőttöket is tartunk számukra.

„A gyermeknevelés legfontosabb és egyben legnehezebb feladata ma is akárcsak régen a segítségnyújtás, hogy a gyermek megtalálja az élet értelmét. Ehhez sok tapasztalatra van szüksége. A növekedő gyermek apránként, fokozatosan tanulja meg, hogyan kell önmagát jobban megértenie, eközben kifejlődik az a képessége, hogy másokat is megértsen. Elsősorban arra a kérdésre kellett választ keresnem, hogy az élet mely tapasztalatai fejlesztik ki a gyermekben a képességet, hogy megtalálja az élet értelmét, és általában több értelmet is lásson az életben. Ebből a szempontból a szülők és egyéb gondviselők hatása a legjelentősebb, fontosságban ezután következik a gyermeknek megfelelő módon átadott kulturális örökség.”

Nevelési elveink

Célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához. A gyermekek korának és személyiségének figyelembe vételével látjuk el feladatunkat, tiszteletben tartva a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét.

Kapcsolattartás a szülőkkel

A gyermekek érdekében elengedhetetlen a nevelők és családok közötti kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülő, szoros együttműködés. A jó kapcsolat, rendszeres kommunikáció, a gyermekekért vállalt közös felelősség és a nevelési értékrend megbeszélése. A napi kapcsolattartás mellett az év folyamán szülői megbeszéléseket, családi programokat szervezünk, valamint az év jelentősebb ünnepeiről közösen is megemlékezünk a családokkal.

Napirend

A kisgyermekek számára a napirend ismerete biztonságérzetet és állandóságot jelent. Erre a kisgyermek korban különösen nagy szükség van. Testileg és lelkileg akkor gyarapodik, ha tudja, ismeri a dolgok egymásutániságát, tudja, hogy mit várnak el tőle és mit várhat ő az őt körülvevő világtól.

A napirendünk következő, amely természetesen az évszakoknak és az időjárásnak megfelelően rugalmasan változik:

Tevékenység kezdete Tevékenység vége Tevékenység leírása
8:00 9:00 Érkezés, folyamatos reggeliztetés, szabad játék
9:00 9:30 Játék a szobában, 9 órától   művészeti kezdeményezések, művészeti tevékenységek  (alkotás, zene, mese) biztosítása
9:30 09:50 Tízórai elfogyasztása
09:50 11:20 Öltöztetés, szabad játék az udvaron, levegőzés
11:20 11:30 Mosdóhasználat
11:30 12:00 Ebéd
12:00 12:20 Készülődés a pihenéshez
12:20 14:30 Csendes pihenő
14:30 15:00 Folyamatos uzsonnáztatás
15:00 16:00 Játék, szabadtéri játék, hazamenetel

 

A gyerekek legfontosabb tevékenysége  6 éves korukig a játék. Mindenféle “tanulást” játékon keresztül szeretnénk megvalósítani. Énekes-hangszeres foglalkozásokon a gyerekeknek  a magyar népi mondókákból  és a  magyar népzene dallamvilágából merítünk, citera kísérettel énekelünk, különböző ritmushangszereket is használunk. Ezenkívül a  mesélés is nagyon fontos helyet foglal el a mindennapokban, mind a meseolvasás, mind a korosztálynak megfelelő bábokkal történő mesélés. Rengeteg mozgásos játékkal, kézműves foglalkozással, ezen belül sok gyurmázással, az anyagok megtapasztalásával, festéssel, rajzolással szeretnénk színesíteni a hétköznapokat, és mindezt természetesen kezdeményezés formájában, és nem kötelező jelleggel.